Assalamualaykum ikhwani wa akhwati fillah, tahukah kita nanti di akhirat kelak ada golongan manusia yang tidak dapat mencium wanginya surga lantaran cara mereka beribadah justru cara-cara yang menjerumuskan dia ke neraka. Marilah kembali sesuai tuntunan Allah Subhanahu Wata’ala & Rasul Shalallahu Alaihi Wassalam

“Ada dua golongan penduduk neraka yang belum aku melihat keduanya. Kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia (maksudnya penguasa yang dzalim), dan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, cenderung kepada kemaksiatan dan membuat orang lain juga cenderung kepada kemaksiatan. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang berlenggak-lenggok. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau wanginya. Padahal bau wangi surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian waktu (jarak jauh sekali),” (HR. Muslim).

Semoga bermanfaat dan berkenan untuk dishare. Wassalamualaykum

Leave a Reply

Your email address will not be published.