Category: Kisah Hebat

Secuil Kisah : Semangat Juang Para Sahabat Radiallahu Anhu

Assalamualaykum ikhwani wa akhwati fillah. Kesungguhan para sahabat Nabi dalam berjuang menegakkan Dienul-Islam dengan jiwa raganya telah terukir indah dalam khazanah sejarah umat manusia. Mereka tidak mempedulikan berbagai halangan dan rintangan yang menghadangnya. Bahkan musuh yang dihadapinya jauh lebih kuat sekaliun tidak dipedulikannya. Dengan penuh bangga Rasulullah bersabda: “Biarkan bersamaku para sahabatku. Demi diriku yang […]

Keberanian Para Umahat Membantu Dakwah Nabi Muhammad SAW

Ketika Rasulullah bersama para pengikutnya sedang berperang melawan tentara musyrikin di luar kota Madinah, para istri Nabi dan kaum muslimat lainnya menunggu di Madinah sambil berdoa untuk keselamatan dan kemenangan Nabi dan tentaranya. Mereka ditempatkan di suatu benteng milik Hasan bin Tsabit. Nah, ketika mereka sedang berada dalam benteng, datang mengendap-endap seorang Yahudi di benteng […]

Surat Nabi Muhammad SAW Kepada Kaisar Romawi (Kaisar Heraklius)

Pasca penandatanganan Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah telah melakukan berbagai langkah untuk mengembangkan risalah Islamiyah. Salah satu di antaranya dengan mengirimkan surat-surat  kepada para kepala pemerintahan dan pembesar di berbagai negara. Surat-surat itu didiktekan kepada sekretarisnya lalu beliau stempelkan dengan stempel perak bertuliskan “Muhammad Rasul Allah”. Surat-surat itu berisi ajakan untuk masuk Islam, dan disampaikan antara lain kepada […]

Sosok Sahabat Nabi Abu Dzar RA & Dialognya Dengan Rasul SAW

Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat setia. Ia memeluk Islam ketika pengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih sangat sedikit. Oleh karena itu ia tergolong kelompok awal memeluk Islam (assabiqunal-awwalun). Semula, ia seorang kepala suku yang paling ditakuti setiap orang karena keberanian dan kekejamannya. Namun setelah memeluk Islam dan berada di […]

Dialog Raja Habasyah Dengan Ja’far Bin Abi Thalib RA

Sekitar lima tahun setelah Rasulullah menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia, berbagai rintangan, tantangan serta ancaman datang silih berganti, dan tak pernah berhenti. Beliau kemudian memerintahkan kaumnya hijrah ke Habasyah atau Ethiopia sekarang, sebelum Hijrah ke Madinah. Sebanyak 101 muslimin dan muslimat, di bawah pimpinan Ja’far bin Abi Thalib berangkat dari Makkah menuju ke Habasyah. […]

Menjadi Dermawan Justru Makin Kaya : Kisah Thalhah bin Ubaidillah

Masih banyak lagi sahabat Nabi yang kaya-raya dan selalu menginfakkan kekayaannya itu untuk fi sabilillah, namun hidupnya justru semakin makmur. Salah satu di antaranya, Thalhah bin Ubaidillah yang mendapat gelar dari Nabi, “Thalhah yang baik hati”. Seperti Abdurrahman bin Auf, maka Thalhah yang kaya raya pun setiap selesai menyerahkan hartanya untuk keperluan perjuangan membela Islam, […]

Menjadi Dermawan Justru Makin Kaya : Kisah Abdurrahman bin Auf

abdurrahman bin auf

Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang kaya sebelum masuk Islam. Ketika ikut hijrah ke Madinah, dia tidak membawa harta bendanya selain dari sekedar bekal di perjalanan sehingga ketika sampai di Madinah bekal itu pun habis. Namun karena dia memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dalam waktu yang relatif singkat, dia kembali […]

Menjadi Dermawan Justru Makin Kaya (Bagian 1)

Manusia dalam usahanya mencari rezeki ada yang berhasil mendapatkan banyak kekayaan, bahkan sampai berlimpahan. Tetapi ada juga yang belum beruntung dan menjadi miskin papa. Namun bersyukurlah karena Allah telah memberikan aturan-aturan, sehingga pada lingkungan masyarakat yang mematuhi-Nya tidak terjadi chaos. Karena salah satu aturan Allah itu menegaskan, bahwa dalam harta seseorang itu terdapat bagian orang […]